публикуване на отчети
ВАЖНО: АНТИСПАМ ВЪПРОСЧЕ
отпечатване на фактури - ценоразпис
Счетоводство на ресторант
Наредба за касовите апарати
 
Дървовиден изглед |  Плосък изглед Нова тема
Стойностно отчитане на стоки
От:ivarbanov , 13.09.2009 11:49
Отговори Цитирай

Обикновенният метод цени на дребно се използва от търговците на дребно като метод за оценка на себестойността на техните крайни материални запаси. Търговецънт на дребно може да извърши инвентаризация по цени на дребно или да определи очакваните материални запаси, като след товаприложи съотношението себестойност към цена на дребно, получено от този метод, за да конвертира крайните материални запаси по цени на дребно до тяхната очаквана себестойност.

Re: Стойностно отчитане на стоки  (Re: ivarbanov)
От:ivarbanov , 13.09.2009 12:08
Отговори Цитирай

Малко предговор
Този текст беше писан като отговор в една тема в одит.инфо, но там по технически причини не мога да го публикувам. Надявам се, че Лански няма нищо против че ползвам форума тук

Други методи на оценка
Метод "цени на дребно" Retail method Метод за оценка на материалните запаси, който използва себестойностния коефициент за намаляване на материалните запаси в края на периода/оценени по цени на дребно/ до тяхната себестойност.
МСС2 отбелязва, че методът "цени на дребно" може да се използва от определени групи индустрии, но той не осигурява детайлни насоки нито как да се използва, нито посочва многообразните разноведности на тази техника. Обикновенният метод цени на дребно се използва от търговците на дребно като метод за оценка на себестойността на техните крайни материални запаси. Търговецънт на дребно може да извърши инвентаризация по цени на дребно или да определи очакваните материални запаси, като след товаприложи съотношението себестойност към цена на дребно, получено от този метод, за да конвертира крайните материални запаси по цени на дребно до тяхната очаквана себестойност. Това елеминира процеса на връщане до първоначалните фактури и други документи за определяне ная първоначалната себестойност на всеки един материален заппас. Методът цени на дребно може да се използва при всяко едно от трите предпорложения за поток на разходите, разгледани по рано: ФИФО, ЛИФО и средна цена. Както при обечайното ФИФО или средна цена, правилото за по ниската от себестойъносдтта или пазарната цена може да се приложи и по отношение на метода цена на дребно., когато се използва едно от тези две предположения.
Ключът при прилагане на метода цена на дребно е определянето на съотношението "себестойност към цена на дребно" Изчисляването на тази цифра зависи от избраното предположение за потока на аразходите. По същество съотношението "себестойност към цена на дребно" осигураяява връзката между стойността на стоките на разположение и цената на дребно на тези стоки. Това съотношение се използва за да се конвертира крайните материални запаси по цена на дребно обратно до тяхната себестойност. Изчисляването на съотношението себедсатойност към цена на дребно за всеки от метгодиете е описано по-долу. Използването на ЛИФО предпологжението за поток на разходите с този метод се разглежда в следващата глава и следователно не е посочено по долу.
1.ФИФО себестойност/цена на придобиване/ Концепцията за ФИФО посочва, че крайните МЗ са тези от последните покупки Следователно началните МЗ се изключват от изчисляване на съотношението себестойност към цена на дребно и изчислението става равно на нетните покупки разделени на тяхната цена на дребно, коригирана за нетните надценки и нетните отстъпки.
2.ФИФО/като се използва подходът на по ниската от себестойността или пазарната цена/ Основно изчислението е същото като ФИФО себестойността, с изключение на това, че отстъпките се изключват от изчисляването на съотношението себестойност към цена на дребно
3.Средна цена. Средзната цена предполага, че крайните МЗ се състоят от всички стоки, които са на разположение за продажба. Следователно съотношението себестойност към цена на дребвнно се изчислява чрез разделянето на себестойността на стоките , които са на разположение за продажба /МЗ в началото на периода+нетните покупки/ на цената на дребно на тези стоки, коригиране с нетнита надценки и нетните отстъпки
4.Средна цена/като се използва поздходът на по-ниската от себестойността или пазарната цена/...................................­....
Един опростен пример................... И т.н. Който иска примера да си купи книгата, че не ми се пише по-вече.


Ще почерпя този, който познае от кого е по горният текст. Томас и Елисавета ги изключвам. Не че се скрънзя, може да почерпя при случай, но знам, че знаят )))

Ето и няколко примера , където съм писал преди да се запозная с въпросния текст:
http://www.odit.info/?s=6&i=1241­17&f=1&p=4
http://www.odit.info/?s=6&i=­67823&f=1&p=1
http://www.odit.info/?s=6­&i=28937&f=1
http://www.odit.info/?s=6&­i=23814&f=1

Забележка: Практическата невъзможност поради прекомерна и неоправдана трудоемкост и липсата за сега на нормативно изискване за прилагане на ЕИТ във всяка бакалия на село за прилагане на методите от националните ни стандарти в определени случаи смятам за "неуреден въпрос" по смисъла на Закона за счетоводството
Друга забележка: Използвал съм оригиналният текст както ми е наличен. Не почвайте критики, че съм включил и ЛИФО. Не това е същността

Редактирано от автора, 13.09.2009 12:08

Re: Стойностно отчитане на стоки  (Re: ivarbanov)
От:lansky , 13.09.2009 11:56
Отговори Цитирай

въпросът е от кого е текста ли в крайна сметка?

Re: Стойностно отчитане на стоки  (Re: ivarbanov)
От:ivarbanov , 13.09.2009 12:17
Отговори Цитирай

Въпросът е може ли да се прилага методът и при нас в крайна сметка
Защото авторите на текста са сериозни хора

Re: Стойностно отчитане на стоки  (Re: ivarbanov)
От:ivarbanov , 13.09.2009 12:31
Отговори Цитирай

31 посещения за 30 минути
Не е лошо като за неделя

Но ще се радвам и на малко дискусия Въпросът е интересен пред вид масовата практика и върлите му противници на този метод

Re: Стойностно отчитане на стоки  (Re: ivarbanov)
От:lansky , 14.09.2009 10:09
Отговори Цитирай

в Бг - малките фирми едва ли прилагат МСС, а по нашите стандарти практически няма такъв метод "цени на дребно"

Re: Стойностно отчитане на стоки  (Re: ivarbanov)
От:ivarbanov , 14.09.2009 19:02
Отговори Цитирай

Какво ще кажеш за "неуредените въпроси"

Или да чакаме международните за малки предпрриятия и да се надяваме да не ни пропуснат там

Re: Стойностно отчитане на стоки  (Re: ivarbanov)
От:lansky , 15.09.2009 08:46
Отговори Цитирай

според мен няма нищо "неуредено" имаме си стандарт 2, който казва как да се водят материалните запаси - има един метод "средно претеглена" - който общо взето е доста интересен, защото практически измества аналитичността, но по какъв начин?
ако имаш шампоани "ЦВЕТЕ" на една цена (или близка) - син, зелен, червен или лилЯв... може да ги водиш като "шампоани ЦВЕТЕ", но пък зависи колко си голям като магазин - никъде не е казано дали не можеш да водиш партида "шампоани - ОБЩО"

или казано на твой език - си го представям - партида АСПИРИНИ, и Партида "ЛЕКАРСТВА", защото в аптеката може да се продават и кремове за лице, и шампоани и презервативи и какво ли не още, които да са друга "партида"

та пак остава едно витаене във въздуха - кое аждеба може да включиш в "средно претеглената" и какво се разбира под "сходен стоково-материален запас"

но не смятам, че нещо не е уредено за да тичаме при международните

Re: Стойностно отчитане на стоки  (Re: ivarbanov)
От:ivarbanov , 15.09.2009 17:25
Отговори Цитирай

Вече 4 години май спорим с теб по въпроса

А според мен има "неуредено. И то е както и в останалите случаи /СС19 примерно/ резултат на некоректното или по вероятно "претупано" преписване на МСС.

В МСС2 има засегнати 3 /за целите на дискусията/ момента:
1.Оценка на материалните запаси
2.Способ за оценка на себестойността
3.Метод за изписване на себестойността

По НСФОМСП2 имаме:
1.Оценка на стоково-материалните запаси
2.Методи за отписване на стоковоматериалните запаси при тяхното потребление.

Нещо ми се губи, та за това смятам, че има неуреден въпрос.

ПП
Да не смесваме методите на изписване със способите за определяне на себестойността

Редактирано от автора, 15.09.2009 17:25

Re: Стойностно отчитане на стоки  (Re: ivarbanov)
От:Nrt7171 , 16.09.2009 13:09
Отговори Цитирай

Аз не съм съгласен че метода "средно претеглена стойност" измества аналитичността,напротив.Ключови моменти тук,спорд мен са "сходни СМЗ","носители на тези стойности","количество".
А за нерешени въпроси в НСФОМСП фирмите могат да прилагат МСС.Поне аз не съм срещнал метод в националните стандарти приложим в търговията на дребно подобен на "Цени на дребно" от МСС.
Принципно не съм привърженик на "Цени на дребно",предпочитам артикули,но не всяка бакалия може да си позволи складов софтуер.

Re: Re: Стойностно отчитане на стоки  (Re: ivarbanov)
От:ivarbanov , 14.09.2014 18:55
Отговори Цитирай

Ха, след толкова години като отворих да копирам линка на друго място виждам, че не съм дал отговор

Текстът е от МСС/МСФО 2004 - 2005 Коментари и приложения от Бари Епстейн и Абас Мирца на К&Б Консулт стр 274


Тема (Re: ivarbanov):
Автор:

Мнение:
  
линк картинка Направи bold Направи italic Направи подчертано
помощ още икони 

всички права запазени © 2006 pitam.info
всичко за фотографията