публикуване на отчети
ВАЖНО: АНТИСПАМ ВЪПРОСЧЕ
отпечатване на фактури - ценоразпис
Счетоводство на ресторант
Наредба за касовите апарати
 
Дървовиден изглед |  Плосък изглед Нова тема
Приспадане на данъчна загуба.
От:Ангелов Одитинг , 26.09.2014 11:17
Отговори Цитирай


Моля за вашето становище относно приспадане на данъчна загуба в годишната данъчна декларация, съгласно чл. 70 от ЗКПО по следните примерни данни:
Във фирма „Х“ ЕООД е формиран данъчен резултат по години, както следва:
2012г. -20 000 лв. загуба
2013г. -65 000 лв. загуба
2014г. 110 000 лв. печалба
Задължително ли е двете поредни данъчни загуби да бъдат приспаднати в ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2014г.?


Моето мнение по Вашия казус е, че ако не приспаднете (пренесете) данъчните загуби формирани от Фирма „Х“ ЕООД през 2012г. и съответно 2013г. в ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2014г. ще загубите безвъзвратно това си право на пренасяне на загубите и за двете години.

Това е така защото законодателят е дал право на ДЗЛ на избор дали да пренася или не своите данъчни загуби т.е. това не му е задължение по закон, а негово право. Изборът може да се направи обаче в точно определен момент и той е формулиран в чл.70 ал.2 от ЗКПО и това е първата година в която ДЗЛ е на дан.печалба преди пренасяне на данъчната загуба. Видно от представените от Вас данни и хронология на събитията, е че за дан. загуби от 2012г. и 2013г. през 2014г., когато е формирана за първа година дан. печалба е настъпил момента за избор на ДЗЛ-дали то ще реализира правото си на пренасяне за двете години на дан. загуби или ще ги откаже.

Да предположим, че ДЗЛ е направило избор и е започнало пренасянето на загуби, но скритият Ви въпрос според мен е дали е възможно приспадане на загубата от 2012г. и частично приспадане за 2013г. от дан. печалба за 2014г.

И тук отговорът е не, това не е възможно и изводът се налага от текста на чл.71 ал.1 изречение второ от ЗКПО, който се отнася до реда за приспадане на дан. загуба, и размера подлежащ на приспадане. Накратко, ако възникналата дан. печалба е достатъчна за приспадане на всички предходни дан. загуби възникнали преди това то те трябва да се приспаднат по ред на възникване до пълното им изчерпване (виж чл.72 от ЗКПО) в рамките на данъчната давност – 5 годишен период.

В същият дух е и разяснението дадено от НАП с изх.№ 20-192/11.01.2012г. Хипотезата за частично приспадане би могла да се реализира, ако Вашият числов пример се промени и реализираната дан. печалба през 2014г. е не 110 000лв. а 80 000лв. и тогава ще се приспадне цялата дан. загуба от 2012г. (20 000лв.) и частично дан. загуба от 2013г. в размер на 60 000лв. поради това, че в този случай дан. печалба от 2014г. е само 80 000лв. и няма да е достатъчна да покрие пълният размер на дан. загуби. Останалата дан. загуба от 2013г. в размер на 5 000лв., ще се пренася през първата година с реализирана дан. печалба след 2014г.в рамките на 5 години от инкасирането на дан. загуба (2013г.).Тема (Re: Ангелов Одитинг):
Автор:

Мнение:
  
линк картинка Направи bold Направи italic Направи подчертано
помощ още икони 

всички права запазени © 2006 pitam.info
всичко за фотографията