публикуване на отчети
ВАЖНО: АНТИСПАМ ВЪПРОСЧЕ
Болнични на родители
Болничен лист, издаден от друг град
#JobOffer / Обява за работа
 
Дървовиден изглед |  Плосък изглед Нова тема
Данъци и осигуряване - 2016.Годишно приключване,ЗКПО,ЗДДС. 14-16.01.16г. в София
От:Магистер Диксит ЕООД , 08.12.2015 15:03
Отговори Цитирай


08888 07 911
Е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ

“ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2016”
14.01.2016г. – 15.01.2016г. – 16.01.2016г.
ОСИГУРЯВАНЕ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2015, ЗКПО,ЗДДС
Лектори:
ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО, НАП
ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – юрист, експерт по осигурително право,НАП
ЙОСИФ МИЛОШЕВ - юрист, експерт по осигурително право,НОИ
адвокат РОСЕН РУСКОВ – данъчен консултант

Три семинара за три дни –– комбиниране по избор на участниците
Начало на всеки семинар 09:30ч. ( 8уч.ч.)
Хотел ЦЕНТРАЛ бул. Христо Ботев №52


МОДУЛ 1 – 14.01.2016г. четвъртък

ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2015г.
ПРОМЕНИ ЗКПО -2016
НОВ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО В СЕЛА ОГ 1.01.2016г.
Начало 9:30ч.
Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ


ТЕМИ:

Годишно данъчно приключване на 2015 г.:

Данъчни постоянни разлики:
Разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи.

Данъчни временни разлики:
Преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики;

Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели:
Сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС.

Данъчен амортизационен план (ДАП):
Завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи (ремонт или подобрение).

Данъчно третиране при допускане на счетоводни грешки.

Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина.

Данъчно третиране на дивиденти.

Данъчно третиране при преобразуване на дружества:
Вливане; сливане; разделяне; отделяне; прехвърляне на обособена дейност; замяна на акции.

Данъци върху разходите:
- социални разходи
- представителни разходи
- разходи, свързани с експлоатация на превозни средства

Промени в ЗКПО през 2016 г.

Нов Закон за счетоводството в сила от 1 януари 2016 г.

МОДУЛ 2 - 15.01.2016г. петък
НОВОТО В ОСИГУРЯВАНЕТО ПРЕЗ 2016г.
Начало 9:30ч.
Лектори: ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА
ЙОСИФ МИЛОШЕВ


1. Закон за бюджета на ДОО за 2016 г.
1.1 Осигурителен доход.
1.2 Осигурителни вноски.
2. Промени в Кодекса за социално осигуряване в сила от 1 януари 2016 г.
2.1 Внасяне на осигурителните вноски и изчисляването на осигурителния стаж.
2.2 Отпускане на пенсии.
• Нови изисквания за осигурителен стаж и възраст.
• Размер на пенсията.
• Преходен период.
• Специални правила за някои категории осигурени лица.
3. Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност.
3.1 Процедура за подаване на данни по електронен път.
3.2 Срокове. Преходен период
3.3 Коригиране и заличаване на удостоверенията.
4. Внасяне на осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица.
4.1 Определяне на минималния осигурителен доход, върху който се дължат авансово осигурителни вноски.
4.2 Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за 2015 г.
4.3 Особености в осигуряването на собственици и съдружници в търговски дружества.

МОДУЛ 3 – ЗДДС – 16.01.2016г. събота
Начало 9:30ч.
Лектор: адвокат РОСЕН РУСКОВ


ТЕМИ:

Промени на ЗДДС – 2016 г.
Актуални теми и казуси по прилагане на ЗДДС
ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ДОСТАВКИ на СТОКИ и ИЗНОС;
Казуси от практиката на Съда на Европейския Съюз;Всеки модул включва:
Лекции, две кафе паузи, обяд,
материали, консултация
За желаещите да получат удостоверение за преминати часове обучение - моля, заявете предварително при записването, че ще Ви е необходим документ за отчитане на часове!

Не се изисква попълването на специална регистрационна форма.
Необходимо е да изпратите Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
Може да изпратите предварително въпрос, който Ви интересува и искате да се дискутира, на magisterd@abv.bg

ЗАПИСВАНЕТО СТАВА НА ЕЛЕКТРОННАТА НИ ПОЩА magisterd@abv.bg, КАТО В РАМКИТЕ НА 24ч. ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОТГОВОР - ПОТВЪРЖДЕНИЕ.

Вижте разплащателната ни политика и срокове за анулации на нашия сайт www.magisterdixit.net в раздел общи условия.
Възможни са корекции в програмата, съобразно настъпили промени в законодателството.

Срок за уведомяване на записалите се участници за недостигнат минимален брой курсисти (20) 10.01.2016г. (Внесените суми се възстановяват изцяло или се прехвърлят за следваща дата – по избор на участника)

За контакт:
Тел. 08888 07 911
Е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ до 30.12.2015г.

За участие на един човек в един модул по избор–125лв.без ддс или 150лв.с ддс
За участие на един човек в два модула по избор – 240лв. без ддс или 288лв. с ддс
За участие на един човек в три модула – 300лв. без ддс или 360лв. с ддс
За групи от 5 и повече участника от една организация–отстъпка 5% от посочените промоционални цени
(банковите сметките са посочени след редовните цени)

РЕДОВНИ ЦЕНИ ОБУЧЕНИЕ 14 – 16.01.2016г. в сила от 1.01.2016г.
Участие в един модул:

За един участник – 150лв. / 180лв. с ддс
За участвали в предишни семинари и за втори и трети участник от една фирма – 140лв./168лв.с ддс
За групи от над 4 участника от една организация – 125лв./150лв. с ддс

Участие в два модула:

За един участник – 260лв. / 312лв. с ддс
За участвали в предишни семинари и за втори и трети участник от една фирма – 250лв./300лв.с ддс
За групи от над 4 участника от една организация – 230лв./276лв. с ддс

Участие в трите модула:

За един участник – 380лв. / 456лв. с ддс
За участвали в предишни семинари и за втори и трети участник от една фирма – 360лв./432лв.с ддс
За групи от над 4 участника от една организация – 340лв./408лв. с ддс

БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22


Магистер Диксит ЕООД–за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

При запитване можем да направим резервация за нощувка в хотела, която се заплаща на място на рецепция от участника.
Със записването и заплащането на таксата за участие в семинара, се приема, че съответният участник е запознат с офертата и приема условията по разплащателната политика и сроковете за анулации, касаещи конкретното мероприятие.


Тема (Re: Магистер Диксит ЕООД):
Автор:

Мнение:
  
линк картинка Направи bold Направи italic Направи подчертано
помощ още икони 

всички права запазени © 2006 pitam.info
всичко за фотографията